Ceník

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO SEZONU 2024

2.500 Kč dospělí

1.600 Kč důchodci

1.600 Kč studující

1.300 Kč děti do 10ti let

300 Kč udržovací – nehrající členové

O přijetí nového člena do klubu rozhoduje VV LTC Kolín s přihlédnutím ke kapacitním možnostem klubu a jeho přínosu pro klub.

Povinností každého člena staršího 10ti let je odpracovat 10 brigádnických hodin, důchodci 5 hodin. V sezoně 2024 je opět možnost si brigády zaplatit. Pro děti, studenty a výdělečně činné to je částka 1.200Kč/ 10h, pro důchodce to je částka 600Kč/ 5h.

Úhrada pravidelného ročního členského poplatku opravňuje každého hráče k využití tenisových kurtů na jednu hodinu denně při dvouhře a 1,5 hodiny při čtyřhře. Výjimkou jsou utkání klubového žebříčku (viz rekreační tenis), která nejsou časově omezena.

PRONÁJEM DVORCE  V LETNÍ SEZÓNĚ PRO NEČLENY LTC KOLÍN

Po – Pá do 13 hodin 200 Kč/ 1h

Po – Pá od 13 hodin 280 Kč/ 1h

Víkend 280 Kč/ 1h

Číslo účtu LTC Kolín – tenis club: 420171359/ 0800