Veřejné poděkování

Dovolte mi, abychom tímto příspěvkem veřejně poděkovali následujícím členům našeho klubu, kteří se nad rámec svých brigádnických povinností (často se jednalo o mnoho desítek odpracovaných hodin navíc) zasloužili o to, že ostatní členové a návštěvníci LTC Kolín mohou od zítřka využívat naše tenisové dvorce.

abecedně:

Hoffmann Pavel

Janeček Adam

Janeček Jan

Janeček Jaroslav

Javůrek Adam

Kapras Roman

Miškovský Adam

manželé Krumichovi

manželé Pešíkovi

mistři odborného výcviku SOŠ a SOU stavební Kolín

Synek Jindřich ml.

Synek Jindřich st.

Váňa Josef

Ještě jednou děkujeme, vážíme si vaší práce pro náš klub.